Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru Gr 1 pobierz

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru Gr 2 pobierz

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru Gr 3 pobierz

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji Gr 1 pobierz

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji Gr 2 pobierz

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji Gr 3 pobierz


Przypominamy, że:

Na podstawie Dz.U.05.62.552 z 18 kwietnia 2005 r. Zmiany ustawy: Prawo energetyczne, oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 4 marca 2005 r.Art. 16. Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ustawy wymienionej w art. 1, wydane bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc przez okres 5 lat od daty wejścia w życie niniejszej ustawy. (tj do 02.05.2010r.)
p. 44 w art. 54: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: “1a. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych powtarza się co pięć lat.

>>Sprawdź czy Twoje uprawnienia są aktualne!!<< egzamin kwalifikacyjny - od 16.01.2016r - 185,00 zł

OFERTA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ


Zarząd Oddziału Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach, które mają na celu podniesienie umiejętności zawodowych.

Szkolenia kierowane są do członków SEP oraz ludzi zainteresowanych zdobyciem wiedzy
w dziedzinie szeroko rozumianej elektrotechniki.

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji

 WNIOSKI EGZAMINACYJNE


 

Nowy wykaz norm powołanych w "Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" w zakresie instalacji elektrycznychi ochrony odgromowej.

Minister Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597) określił nowy wykaz norm powołanych w "Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Wykaz norm - SPRAWDŹ

Zarządzenie wchodzi w życie 10 marca 2011r.


 

Gościmy

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.