Stowarzyszenie Elektryków Polskich ODDZIAŁ BIALSKOPODLASKI

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - ODDZIAŁ BIALSKOPODLASKI  siedzibaHERB1

40 lat w Białej Podlaskiej

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów - przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Zakres działalności obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Celem Stowarzyszenia jest m.in:

  • propagowanie społecznie użytecznego wykorzystywania elektryczności dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych
  • popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich, działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego.

Realizowane są one poprzez:

  • monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych
  • formułowanie wniosków i postulatów dotyczących szeroko rozumianej elektryki
  • publiczne wyrażanie opinii, współdziałanie z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi oraz z władzami, instytucjami, organizacjami społecznymi, izbami i stowarzyszeniami - naukowymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i oświatowymi, wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej, inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz prac z zakresu terminologii elektrycznej, prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza: badanie jakości, ocena zgodności, udzielanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo
  • wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych

     pdf buttonStatut SEP.pdf   -   Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Please publish modules in offcanvas position.